You are currently viewing ד”ר אלעד לאור:איך מאבחנים קורונה באמצעות PCR?
אלעד לאור

ד”ר אלעד לאור:איך מאבחנים קורונה באמצעות PCR?

Rate this post

כולנו מכירים את בדיקת הקורונה ורובנו ביצעו אותה לפחות פעם אחת בחודשים האחרונים. קיימות מספר בדיקות לקורונה אך הבדיקה  העיקרית  אשר מסוגלת לזהות האם אדם חולה או נשא של וירוס הקורונה היא בדיקת הPCR. אך כיצד היא עובדת?

כל וירוס או חיידק אשר חודרים לגוף שלנו יש חומר גנטי ייחודי משלו. SARS-CoV-2 (בשמו המלא: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), הוא זן של נגיף RNA ממשפחת נגיפי הקורונה.  לאחר שאדם נדבק בקורונה הוירוס נמצא בגופו ונמצא גם בהפרשות של האף שלו ובהפרשות של הפה שלו.  הבדיקה מתבצעת על ידי לקיחת דגימה מהאף ומהפה של האדם הנבדק על ידי מטוש. הבעיה היא שכמות החומר הגנטי בהפרשות מהאף ומהפה היא קטנה מאוד  והמכשירים שלנו לא מספיק רגישים לגלות כמות כזו קטנה של חומר גנטי. ולכן אנחנו צריכים מכשיר שיקח את הכמות הקטנה של החומר הגנטי הנמצא הנמצא בהפרשות ויגדיל אותו לכמות כזו שנוכל לגלות אותה באמצעות מכשירי הבדיקה.

בתוך מכשיר הPCR או הRT-PCR יש לנו אנזים מיוחד שיודע לשכפל רק קוד גנטי ספציפי – את הקוד הגנטי של הוירוס. ההדגימה נכנסת למכונה אשר משכפלת את החומר הגנטי של הוירוס שוב ושוב וכך מגלים האם החומר הגנטי קיים בהפרשות של הנבדק. אם לא היה קיים החומר הגנטי של הוירוס בהפרשות אז המכונה לא תשכפל שום דבר והבדיקה תצא שלילית. זו הסיבה שבדרך כלל התוצאות מתקבלות לאחר מספר שעות, אך עקב העומס במעבדות הזמן הזה יכול להתארך יותר.

בדיקות קורונה - ד
בדיקת קורונה – ד”ר אלעד לאור

אחת הבעיות היא שאם הדגימה לא נלקחה כראוי אז הבדיקה תצא שלילית. אפשרות נוספת היא שאדם הוא נשא של הוירוס אך כמות הוירוס שנמצאת אצלו בהפרשות היא קטנה ולכן הוא יצא שלילי למרות שהבדיקה נלקחה כראוי. בנוסך בשלבי המחלה השונים כמות הוירוס שאדם מפריש היא שונה ולכן בזמנים שונים הוא יכול לצאת שלילי למרות שהוירוס קיים בגופו. עד כמה הבדיקה מדויקת? ובכן אין לנו מספר מדויק מכיוון שיש מספר רב של גורמים שיכולין להשפיע על התוצאה אך המספרים נעים בין 5% ל40% של בדיקה שלילית באופן כוזב.

כתיבת תגובה