You are currently viewing צפו בסרטון: בריחת שתן – ממה היא עשויה להיגרם?
בריחת שתן בנשים

צפו בסרטון: בריחת שתן – ממה היא עשויה להיגרם?

Rate this post

ד”ר אלעד לאור מסביר במסגרת הסרטון הבא, מהן הסיבות העיקריות המובילות אל תופעת בריחת שתן. אין ספק שמדובר בתופעה די נפוצה בעשורים המתקדמים לחיים, ובשיעורים גבוהים יותר בקרב נשים לעומת גברים. בין הסיבות שניתן למנות, מדובר בלידות שעוברות הנשים, בגיל האדם ועוד.

צפו בסרטון: 

לבריחת שתן קיימות השפעות נפשיות רבות על האדם ואחד הדברים העיקריים שקורים בבעקבות זאת הוא תחושה לא נעימה של מבוכה. לחצו כאן לצפייה בסרטון הנוסף של אלעד לאור בו תראו שישנם מספר דרכים להתמודד עם המצב.

כתיבת תגובה