You are currently viewing מהם הפקטורים שעוזרים להחלמה של שבר?

מהם הפקטורים שעוזרים להחלמה של שבר?

Rate this post

מספר גורמים יכולים לעזור או לעכב את הריפוי של השבר. ד”ר אלעד לאור סבור, כי תזונה מתאימה (הכוללת סידן) יכולה לעזור בעוד שעישון יכול לעיתים לעכב את התהליך. נשיאת משקל על העצם (לאחר שהיא התרפאה מספיק) יכול לעודד החלמה מלאה.

עישן עלול לעכב את התהליך
עישן עלול לעכב את התהליך

מתי צריך ניתוח?

בד”כ מבצעים ניתוח רק כאשר טיפול לא ניתוחי אינו מצליח או לא צפוי להצליח. יש מצבים כמו שבר בצוואר הירך שניתוח מבוצע מכיוון שטיפול לא ניתוחי יכול לגרום לשכיבה ממושכת העלולה לגרום לסיבוכים רציניים אצל אנשים מבוגרים (כמו פקקת ורידים ותסחיף ריאתי).

כאשר יש חשד לפגיעה במפרק גם יש צורך בניתוח על מנת לאפשר איחוי טוב יותר וחזרת המפרק לתפקוד תקין. לפי דוקטור אלעד לאור, לעיתים מכניסים חלקי מתכות כמו פלטות על מנת לייצב את השבר ולמנוע תזוזה. במקרים אחרים מחליפים חלק מהעצם או מהמפרק בשתל תותב.

כתיבת תגובה