You are currently viewing מחקר: האם מספר הצעדים שתעשו ביום קשור לסיכוי לפיתוח דמנציה?

מחקר: האם מספר הצעדים שתעשו ביום קשור לסיכוי לפיתוח דמנציה?

Rate this post

הליכה יומית או פעילות ספורטיבית קבועה תורמות לבריאות – את זה כולנו יודעים משלל מחקרים שבדקו את הקשר בין פעילות גופנית לבין מדדים שונים הקשורים לבריאותנו. מחקר חדש מכתב העת JAMA Neurology שעיקריו הובאו בכתבה באתר MAKO לאחרונה, מצא כי יש קשר בין כמות הצעדים היומית לצמצום הסיכוי ללקות בדמנציה.

“על פי הכתבה, המחקר הקיף עשרות אלפי בני אדם מגיל 40 עד גיל 79”, מסביר ד”ר אלעד לאור. “המסקנה הייתה שאדם בוגר צריך לצעוד בין 3800 ל-9800 צעדים מדי יום, כדי להפחית את הסיכוי ללקות בדמנציה”. ועד כמה ניתן להפחית את הסיכוי הזה? על פי נתוני המחקר, מדובר בירידה של כ-50% בסיכוי לפתח דמנציה בשנים שלאחר הפעילות הגופנית.

ד”ר אלעד לאור מסביר בנוסף, כי לא רק מספר הצעדים היווה פקטור, אלא גם קצב ההליכה. כלומר, הליכה בקצב של כ-40 צעדים בדקה נחשבת לאפקטיבית יותר בהפחתת הסיכון לדמנציה. כל הליכה יומית תצמצם את הסיכוי הזה, אבל כדאי כמובן לבצע את ההליכה כך שתהיה אפקטיבית.

השיעור הדרמטי והגדול ביותר להפחתת הסיכון לדמנציה במחקר, הוא 62% – ושיעור זה הושג בקרב אנשים בוגרים שצעדו 112 צעדים בדקה – כלומר הליכה מהירה יחסית. לסיכום – מספר הצעדים (כ-4000 ומעלה) יכול להיות מושג בהליכה יומית של קצת יותר מחצי שעה. זהו יעד בר השגה גם לאנשים שאינם מורגלים בפעילות גופנית. 

כתיבת תגובה