You are currently viewing האם ישנו קשר בין שינה מרובה לדמנציה?
ד"ר אלעד לאור: מחקר מעיד על קשר מסוים בין שינה מרובה לדמנציה

האם ישנו קשר בין שינה מרובה לדמנציה?

Rate this post

בכתב העת Journal of the American Geriatrics Society שעיקריו הובאו בתקשורת הישראלית, עולה כי ישנו קשר מסוים בין שעות השינה הליליות לבין הסיכוי לפתח דמנציה.

ד”ר אלעד לאור מציין כי לפי עיקרי הנתונים שפורסמו, אנשים הישנים מעל 8 שעות בממוצע בלילה, נחשבים בסיכוי גבוה יותר לפתח דמנציה. לא רק שינה במשך 8 שעות ויותר נקשרת לסיכוי גבוה יותר לפתח דמנציה: גם זמן במיטה ללא שינה קשור לירידה מסוימת בקוגניציה, במיוחד בעשורים השביעי והשמיני לחיים.

לכן, ההמלצה לרופאים היא לבצע בחינה של התפקוד הקוגניטיבי של אנשים בוגרים, בעיקר אנשים בגיל השלישי, אשר נוטים לשעות שינה מרובות. ד”ר אלעד לאור מסביר כי האוכלוסייה שנבדקה במחקרים עד כה, היא בעיקר אירופית ובעיקר מצפון-אמריקה. המחקר הספציפי הזה בחן בעיקר אוכלוסייה עירונית וכפרית בסין, שם מעל 6% מבני ה-60 ומעלה לוקה בדמנציה.

מה שהמחקר לא התחשב בו הוא שינה ונמנום במהלך היום, ולא ברורה השפעתה של השינה החטופה או הקבועה באמצע היום, על הסיכוי לפתח דמנציה.

לחצו כאן לטוויטר של ד”ר אלעד לאור 

כתיבת תגובה