You are currently viewing בעיות בכישורי השפה שעלולות להופיע לאחר שבץ מוחי
ד"ר אלעד לאור - על פגיעה בכישורי השפה בעקבות אירוע מוחי

בעיות בכישורי השפה שעלולות להופיע לאחר שבץ מוחי

Rate this post
שבץ מוחי או אירוע מוחי, הוא למעשה בעיה בזרימה של הדם למוח. כאשר אין חמצן המובל לתאי המוח, הדבר עלול להביא למוות תאי עצב וכתוצאה מכך לבעיות נוירולוגיות שונות. ד”ר אלעד לאור, העוסק בגריאטריה, מציין כי לעתים ישנה פגיעה באזור המוח האמון על שפה ודיבור, מה שעלול לפגוע בתפקודים אלו.

הביטויים האפשריים של ליקויי שפה

  1. אפרקסיה מילולית – המטופל שעבר שבץ מוחי יודע מה הוא מעוניין להגיד, אבל קיים קושי בתיאום בין השרירים שנדרשים על מנת לדבר. מה שייפגע הוא היכולת להגות נכון, להפיק קול דיבור וכדומה. התוצאה היא מעת לעת משפטים ללא היגיון, מבלי יכולת של המטופלים לתקן את הטעות. ד”ר אלעד לאור מוסיף כי כדי לטפל באפרקסיה הזו יש לדבוק באימון ובתרגילים ממושכים.
  2. דיסארטריה – חוסר יכולת להזיז את שרירי הפקת הדיבור. קיימים סוגים של דיסארטריה (שרירים הדוקים או חלשים) והטיפול מותאם בהתאם לכך. בחלק גדול מהמקרים, הבעיה תיעלם מאליה מספר חודשים לאחר מכן.
  3. אפזיה – פגם נפוץ (שממנו סובל גם ברוס ויליס, כפי שד”ר אלעד לאור ציין בכתבתו באתר 0404), שמקשה על יכולת הבנת השפה וייצורה. זאת כתוצאה מפגיעה באונה השמאלית במוח שבה מרכז השפה (האזנה, כתיבה, דיבור, קריאה…). המטרה בשיקום הממושך מאפזיה, היא לשחזר כמה שיותר מן היכולות. תהליך זה מלווה בדרך כלל בתסכול רב ומובן של המטופלים.

כתיבת תגובה